סיכום הסכם רישיון למשתמש קצה ומדיניות פרטיות עבור אפליקציית NYC SECURE

זהו סיכום של תנאי הסכם הרישיון למשתמש קצה (להלן: "תנאי השימוש") אשר חלים על שימושך באפליקציה NYC Secure (להלן: "האפליקציה"). כל אחת מהכותרות בסיכום זה מתאימה לסעיף מסוים בתנאי השימוש, שהם ההסכם שאליו כפוף שימושך באפליקציה NYC Secure.

הסכמה

 • כדי להתקין את האפליקציה ולהשתמש בה, עליך ללחוץ על כפתור לאישור הסכמתך לתנאים הנ"ל. בלחיצה על כפתור זה אתה מאשר שהבנת את התנאים ומבטיח לכבד אותם. אם אינך מבין את התנאים או שאינך מסכים להם, אסור לך להתקין את האפליקציה או להשתמש בה, ועליך למחוק אותך ממכשירך.
 • אם גילך מתחת ל-18, אסור לך להתקין את האפליקציה, אלא אם כן קיבלת הסכמה לכך מהורה או מהאפוטרופוס החוקי שלך.
 • למידע נוסף נא לגלול כלפי מטה לסעיף 1 של תנאי השימוש.

שימוש מיועד

 • האפליקציה NYC Secure מיועדת להורדה בעיר ניו-יורק בלבד.
 • Zimperium אינה מקבלת על עצמה כל אחריות אם אינך עומד בדרישה זו.
 • למידע נוסף נא לגלול כלפי מטה לסעיף 2 של תנאי השימוש.

זכויות לשימוש באפליקציה

 • ניתן להוריד את האפליקציה ולהתקין אותה במכשירך הנייד רק לצורך שימושך האישי.
 • אם אתה מוריד את האפליקציה בשם ארגון כלשהו, ניתן להשתמש באפליקציה רק לצורך הפעילות העסקית הפנימית של ארגונך.
 • למידע נוסף נא לגלול כלפי מטה לסעיף 3 של תנאי השימוש.

התנהגות אסורה

 • לא תוכל להשתמש באפליקציה לכל מטרה אחרת שאינה מצוינת בתנאי השימוש.
 • למידע נוסף נא לגלול כלפי מטה לסעיף 4 של תנאי השימוש.

שימוש בנתונים וספקי תקשורת

 • האחריות לכל חיוב שיגבה ספק התקשורת שלך בגין שימושך באפליקציה מוטלת עליך.
 • למידע נוסף נא לגלול כלפי מטה לסעיף 5 של תנאי השימוש.

בעלות

 • ניתן לך רישיון להשתמש באפליקציה אך ורק בהתאם לתנאי שימוש אלה.
 • מעבר לזכויות המוענקות לך באופן מפורש בתנאי שימוש אלה, כל הזכויות שלנו בהקשר של האפליקציה שמורות לנו באופן מפורש.
 • למידע נוסף נא לגלול כלפי מטה לסעיף 6 של תנאי השימוש.

שינויים

 • אנו יכולים לבצע שינויים באפליקציה בכל עת, לרבות הפסקה או השעיה של כל מאפיין קיים של האפליקציה.
 • אין אנו נדרשים להודיע לך על שינויים כאלה.
 • למידע נוסף נא לגלול כלפי מטה לסעיף 7 של תנאי השימוש.

תחזוקה ותמיכה

 • בכל שאלה ניתן לעיין באתר של NYC Secure בכתובתsecure.nyc או לפנות לשירות 311 של עיריית ניו-יורק.
 • איננו נדרשים לתחזק את האפליקציה ולספק תמיכה עבורה.
 • למידע נוסף נא לגלול כלפי מטה לסעיף 8 של תנאי השימוש.

פרטיות

 • אנו מכבדים את פרטיותך ודואגים לה.
 • אנו לא אוספים ולא משתמשים במידע אישי כלשהו במסגרת שימושך באפליקציה, כולל מידע המאפשר זיהוי אישי.
 • הנתונים היחידים שיוצאים ממכשירך הם נתונים שאינם מאפשרים זיהוי אישי הנדרשים כדי לספק לך את השירות, והם מוגבלים לסוג מערכת ההפעלה במכשירך (iOS או אנדרואיד), מספר זיהוי ייחודי שנוצר עבור מכשירך וגם הגרסה של רכיבי האפליקציה.
 • למידע נוסף נא לגלול כלפי מטה לסעיף 9 של תנאי השימוש ועיין במדיניות הפרטיות של האפליקציה.

הפסקת השימוש או השעייתו

 • ייתכן שנפסיק או נשעה את זכויותיך לשימוש באפליקציה בכל עת.
 • ייתכן שלא תקבל הודעה מראש על הפסקה או השעיה כזאת.
 • אין אנו נדרשים לנקוב סיבה להפסקה או השעיה.
 • למידע נוסף נא לגלול כלפי מטה לסעיף 10 של תנאי השימוש.

תניות פטור

 • האפליקציה נועדה להגביר את אבטחת הנתונים שלך על-ידי התראה על איומים שעלולים להופיע בזמן שימושך במכשירה הנייד שלך.
 • עם זאת, האפליקציה מסופקת "כמו שהיא", ללא אחריות כלשהי.
 • למידע נוסף נא לגלול כלפי מטה לסעיף 11 של תנאי השימוש. נא לקרוא את הסעיף הזה בתשומת לב.

הגבלת אחריות

 • לא נישא בשום אחריות לכל נזק שעשוי להיווצר כתוצאה משימושך באפליקציה.
 • האחריות הבלעדית לגיבוי כל תוכן המכשיר הנייד שלך לפני התקנת האפליקציה מוטלת עליך.
 • למידע נוסף נא לגלול כלפי מטה לסעיף 12 של תנאי השימוש. נא לקרוא את הסעיף הזה בתשומת לב.

מוטבי צד שלישי

 • בשימושך באפליקציה הנך נכנס לקשר עם צדדים שלישיים מסוימים, כולל עיריית ניו-יורק כמוטב צד שלישי.
 • אם הורדת את האפליקציה מחנות האפליקציות App Store של חברת Apple, Inc. (“Apple”), אז גם Apple והשותפים שלה הם מוטבי צד שלישי של תנאי שימוש אלה.
 • הצדדים השלישיים הללו יכולים לאכוף את תנאי שימוש אלה מולך, כאילו הם מהווים צד לתנאים אלו.
 • למידע נוסף נא לגלול כלפי מטה לסעיף 13 של תנאי השימוש. נא לקרוא את הסעיף הזה בתשומת לב.

החוק החל ופתרון סכסוכים

 • החוק החל הוא החוק של ניו-יורק, וכל הסכסוכים יידונו בבתי המשפט של מחוז ניו-יורק, ניו-יורק. שים לך שאתה גם מוותר על זכותך למשפט מול חבר מושבעים.
 • למידע נוסף נא לגלול כלפי מטה לסעיף 14 של תנאי השימוש. נא לקרוא את הסעיף הזה בתשומת לב.

יצירת קשר לצורך שאילתות

 • יש להעביר את כל הפניות לאתרsecure.nyc.
 • למידע נוסף נא לגלול כלפי מטה לסעיף 15 של תנאי השימוש.

תנאים כללים

 • למידע נוסף על תנאי השימוש הכלליים שמתייחסים לאפליקציה נא לגלול כלפי מטה לסעיף 16 של תנאי השימוש. אמנם התנאים האלה הם "כלליים", אך הם עדיין חשובים.

ZIMPERIUM, INC. הסכם רישיון למשתמש קצה לאפליקציה NYC SECURE

מסמך זה הוא הסכם משפטי. נא לקרוא אותו בעיון רב. תנאים אלה של הסכם הרישיון למשתמש קצה (להלן: "התנאים") חלים על גישתך לאפליקציה NYC Secure ועל שימושך בה ("האפליקציה"), כאשר האפליקציה נמצאת בבעלותה של .Zimperium, Inc (“Zimperium,” "שלנו," "אנחנו," או "אותנו").

1. הסכמה

אם אינך מייצג חברה או ארגון אחר כלשהו, המונחים "אתה" ו"שלך" מתייחסים אליך, מי שמוריד ומתקין את האפליקציה. אם הנך מייצג חברה או ארגון אחר כלשהו, אזי אתה מצהיר ומתחייב שהנך מורשה לאשר התחייבות חוקית לעמידה בתנאים אלה בשם אותה החברה או אותו הארגון, ובהמשך מסמך זה המונחים "אתה" ו"שלך" יתייחסו לאותה החברה או לאותו הארגון. לחיצה על "מסכים" והתקנת האפליקציה מהווה הצהרה על כך שהבנת את התנאים הללו והסכמת לציית להם. שימושך באפליקציה וגישתך אליה מותנים בציות לתנאים אלה ולכל החוקים, הכללים והתקנות המקומיים, הארציים, הלאומיים והבינלאומיים הרלוונטיים. נוסף על כך, אין אנו מוכנים להעניק לך רישיון לאפליקציה, ועליך למחוק את כל עותקי האפליקציה שהתקנת או אחסנת במכשיר הנייד שלך או במקום אחר, אם חל עליך אחד מהסעיפים הבאים: • אינך מסכים לתנאים אלה. • גילך הוא מתחת ל-18, ואין לך הסכמה מהורה או מאפוטרופוס חוקי.

2. שימוש מיועד

האפליקציה הזו מיועדת להורדה רק בעיר ניו-יורק. Zimperium אינה מקבלת על עצמה כל אחריות אם אינך עומד בדרישה זו.

3. זכויות לשימוש באפליקציה

בכפוף לציותך לתנאים אלה, אנו מעניקים לך בחינם רישיון שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה המאפשר (א) להתקין עותק אחד של האפליקציה בכל מכשיר נייד תואם שבבעלותך (כל מכשיר כזה הוא "מכשיר מורשה"); וגם (ב) להשתמש באפליקציה בכל מכשיר מורשה כזה, לקבל גישה לאפליקציה ולהשתמש בה מהמכשיר המורשה שלך אך ורק לצרכים האישיים או לצרכים העסקיים הפנימיים שלך. האפליקציה נועדה לשימוש אך ורק על-פי ההסכם, ורק לצורך הערכה, ניהול והגנה על אבטחת המכשירים הניידים שבבעלותך. אנו רשאים להשעות או לסיים את הזכויות שלך כפי שמפורט בתנאי שימוש אלה.

4. התנהגות אסורה

(1) כל שימוש אחר באפליקציה אסור בהחלט. השימושים האסורים כוללים (ללא הגבלה) שימוש באפליקציה כדי לתקוף, לבחון, להעריך את האבטחה או לשבש כל רשת, מכשיר או מטרה אחרת של צד שלישי ללא הרשאה מפורשת מדעת של אותו צד שלישי. אסור לך לחשוף כל פגיעות שנחשפה, שוחזרה או אושרה באמצעות שימוש באפליקציה, אלא רק על-פי נוהלי חשיפת הפגיעות המקובלים בענף.
(2) אסור לך לבצע את הדברים הבאים, והנך מסכים שלא: (א) להעתיק, לשנות או להפיץ את האפליקציה לכל מטרה שהיא; (ב) להעביר, להחכיר, להשכיר או להפיץ את האפליקציה בכל דרך אחרת לכל צד שלישי, או להעניק רישיון משנה לשימוש בה; (ג) לבצע דה-קומפילציה, הנדוס לאחור, פירוק או יצירה של נגזרות של האפליקציה; (ד) לאפשר למשתמשים מרובים להשתמש בפונקציוות של האפליקציה בכל דרך שהיא; (ה) להשתמש באפליקציה באופן בלתי חוקי, למטרה בלתי חוקית כלשהי או בכל דרך שאינה עונה לדרישות של תנאים אלה או של התיעוד הרלוונטי; (ו) לקבל גישה או להשתמש בחלקים כלשהם של האפליקציה שעבורם לא הענקנו לך הרשאה, או להתערב או לנסות לשבש את מערכות המחשבים שלנו או את מערכות האספקה הטכנית של הספקים שלנו; (ז) לאסוף או להשתמש בנתונים, כמו שמות של משתמשים אחרים, שמות אמיתיים או כתובות אימייל באמצעות האפליקציה, לצורך העברת פרסומות בלתי רצויות כלשהן, דואר זבל או לשידול בכל צורה אחרת; (ח) לעודד מישהו או לאפשר למישהו לעשות אחד מהדברים הנ"ל; או (ט) להסיר, לשנות או לטשטש זכויות יוצרים או סימנים מסחריים כלשהם, או כל הודעה אחרת בדבר זכויות קניין שמופיעה באפליקציה.
(3) הנך מסכים לא להשתמש באפליקציה בכל דרך שתגרום לך להפר את ההתחייבויות החוזיות שלך בפני צד שלישי, כמו ספק תקשורת סלולרית.

5. שימוש בנתונים וספקי תקשורת

בהתאם לתכנית שרכשת מספק התקשורת שלך, ייתכן שהתקנת האפליקציה על-ידיך ושימושך בה יהיו כרוכים בחיובים עבור שליחת הודעות ותעבורת נתונים וחיובים אחרים. האחריות הבלעדית לשימושך באפליקציה ולכל התעריפים והחיובים הכרוכים בכך מוטלת עליך. מובן לך שייתכן כי האפליקציה לא תעבוד עם המכשיר או ספק התקשורת שלך.

6. בעלות

זכויותיך בכל הקשור לאפליקציה זו מוגבלות לזכויות המוענקות באופן מפורש בתנאים אלה. האפליקציה וכל זכויות היוצרים, הפטנטים, הסימנים המסחריים וכל זכויות הקניין הרוחני הנכללות בזאת נשארים בבעלותם הבלעדית והיחידה של Zimperium, מעניקי הרישיונות והספקים שלה.

7. שינויים

האפליקציה עשויה להשתנות מפעם לפעם. לדוגמה, ייתכן שנשלח עדכונים בדחיפה למכשיר המורשה שלך, או נשנה את ממשק המשתמש. כמו כן, ייתכן שנפסיק או נשעה מאפיינים כלשהם של האפליקציה, וייתכן שנעשה זאת ללא שליחת הודעה מוקדמת.

8. תחזוקה ותמיכה

על-פי תנאים אלה, Zimperium אינה מחויבת לספק תחזוקה או תמיכה טכנית לאפליקציה. אנא פנה ליצרן המכשיר שלך להוראות להתקנה או הסרה של האפליקציה. בכל שאלה ניתן לפנות לעיריית ניו-יורק, כפי שמפורט באתר שכתובתוsecure.nyc, או לשירות 311 של עיריית ניו-יורק.

9. פרטיות

פרטיותך חשובה לנו. Zimperium אוספת את נתוניך ומשתמשת בהם אך ורק כפי שמתואר במדיניות הפרטיות המופיעה למטה. הנך מצהיר שקראת, הבנת והסכמת למדיניות הפרטיות.

10. הפסקה או השעיית שימוש

ייתכן שנפסיק או נשעה את זכויותיך להשתמש באפליקציה ולהחזיק בה מכל סיבה שהיא. אם תפר את התנאים האלה, או אם נודיע לך על סיום הרישיון שלך, אזי זכויותיך בהקשר של האפליקציה יסתיימו באופן אוטומטי. הנך מסכים למחוק תוך זמן קצר ולצמיתות את כל עותקי האפליקציה הקיימים במכשיר/ים המורשה/ים או הנמצאים בבעלותך או בשליטתך בכל דרך אחרת. נוסף לכל הסעיפים האחרים שאמורים, מעצם טבעם, להתקיים לאחר שהתנאים האלה יופסקו או יפוגו, הסעיפים 3, 4, 11, 12, 13, 14וכן סעיף 16 ימשיכו להתקיים לאחר תפוגה או הפסקה של התנאים האלה.

11. תניות פטור

הנך מאשר כי ידוע לך ששימוש בלתי נאות באפליקציה עלול לגרום לנזק משמעותי לרשת ו/או למכשירים שלך, והנך מקבל את האחריות לכל הסיכונים הכרוכים בשימושך באפליקציה. הנך מבין ומסכים לכך שהאפליקציה מסופקת לך על בסיס "כמו שהיא" ו"לפי הזמינות". השימוש שלך באפליקציה הוא על אחריותך בלבד. במידה המרבית המותרת על-פי החוק החל, אנו מתנערים מכל אחריות, מכל סוג שהוא, בין שהיא מפורשת, משתמעת, מעוגנת בחוק או אחרת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, הנאה שקטה, בעלות או אי-הפרה, וכל אחריות הנובעת משיווק, שימוש או מסחר. אין אנו מתחייבים שהאפליקציה תעמוד בדרישות שלך, שהיא נקייה מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים, שהיא תזהה או תמנע את כל סיכוני האבטחה או נקודות התורפה, או תהיה זמינה ללא הפסקה, בצורה בטוחה וללא שגיאות.

12. הגבלת אחריות

(1) במידה המרבית המותרת על-פי החוק החל, הסעד היחיד שלך בכל בעיה עם האפליקציה הוא להפסיק להשתמש באפליקציה ולהסיר אותה. אנו, מעניקי הרישיונות או הספקים שלנו בשום פנים ואופן לא נישא בכל אחריות כלפיך בגין כל תביעה או נזק בהקשר של האפליקציה, לרבות כל עילה לתביעה וכל דרישת אחריות באשר הן. כאשר החוק מתיר הגבלת אחריות, אך אינו מתיר החרגת אחריות מלאה, האחריות המצטברת הכוללת של כל הצדדים תוגבל לחמישים ו-00/100 דולר (50.00$), או לסכום האחריות המינימלי המותר בחוק, אם הסכום המינימלי גבוה יותר.
(2) במידה המרבית המותרת בחוק החל, לא אנחנו ולא מעניקי הרישיונות או הספקים שלנו לא נישא באחריות כלפיך בגין כל נזק עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או עונשי, או בגין עלויות של טובין או שירותים חלופיים, או בגין אבדן רווחים, נתונים, שימוש, מוניטין או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים, הנובעים בכל דרך שהיא מהתנאים האלה או מגישתך לאפליקציה, משימושך בה או מחוסר יכולת לקבל גישה לאפליקציה או להשתמש בה, בין אם על סמך אחריות, חוזה, תביעת נזיקין (לרבות רשלנות) או כל עיקרון משפטי אחר, בין אם נודע לנו על האפשרות של נזקים מסוג זה ובין אם לא. זאת, גם אם נמצא כי סעד שמוגדר בזאת אינו ממלא את מטרתו החיונית.
(3) הנך מאשר כי באחריותך הבלעדית לגבות את תוכן מכשירך לפני התקנת האפליקציה ולהטמיע תכניות גיבוי ואמצעי הגנה אחרים שמתאימים למכשירך ולתוכן שהוא מכיל.

13. הזכויות של עיריית ניו-יורק וחברת Apple

(1) הנך מאשר שקראת, הבנת והסכמת לדברים הבאים הנוגעים לעיריית ניו-יורק (להלן: "העירייה"). Zimperium מעניקה לך רישיון לאפליקציה במסגרת ההתחייבויות החוזיות של Zimperium כלפי העירייה. Zimperium איננה סוכנות, משרד, אגף או שותף של העירייה. העירייה היא מוטב צד שלישי לתנאים האלה. בהיותה מוטב צד שלישי, העירייה יכולה לאכוף את התנאים האלה מולך, כאילו הייתה צד לתנאים. במידה המרבית המותרת על-פי החוק החל: (א) העירייה מתנערת מכל אחריות, בין אם מפרושת ובין אם מרומזת, בהקשר של החזקה, התקנה, שימוש או מתן תמיכה לאפליקציה, וגם (ב) העירייה לא תישא בכל אחריות כלפיך בגין כל תביעה, אחריות, הפסד, נזק, עלות או הוצאה בהקשר של האפליקציה או כל שימוש או החזקה באפליקציה, לרבות נזקים, עלויות, הסדרים, פסיקות, הוצאות או אחריות הנובעים מכל תביעת צד שלישי בגין הפרת זכויות יוצרים, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות של הצד השלישי עקב שימושך באפליקציה או החזקתך בה.
(2) אם הורדת את האפליקציה מחנות האפליקציות App Store של Apple, Inc. (להלן: “Apple”), או אם אתה משתמש באפליקציה באמצעות מכשיר iOS, הנך מאשר שקראת, הבנת והסכמת לדברים הבאים הנוגעים ל-Apple. תנאים אלה חלים אך ורק עליך ועל Zimperium. חברת Apple אינה אחראית לאפליקציה או לתכנים שלה. Zimperium אחראית לספק שירותי תחזוקה ותמיכה לאפליקציה רק כפי שמפורט בסעיף8 לעיל (תחזוקה ותמיכה). אין לחברת Apple כל התחייבות לספק שירותי תחזוקה או תמיכה עבור האפליקציה. במידה המרבית המותרת בחוק החל, אין ל-Apple כל אחריות לאי-עמידה של האפליקציה באחריות כלשהי, עם הסתייגות שאם תודיע על הבעיה ל-Apple, חברת Apple תחזיר לך את הסכום ששילמת עבור הרכישה, אם שילמת עבור האפליקציה. Apple אינה אחראית לטפל בתביעות כלשהן הקשורות לאפליקציה או להחזקתך באפליקציה, כולל, ללא הגבלה: (א) תביעות אחריות למוצר; (ב) כל תביעה על אי-עמידתה של Apple בכל דרישה חוקית או רגולטורית רלוונטית; וגם (ג) תביעות הנובעות מחוקי הגנת הצרכן, הגנת הפרטיות או חוקים דומים. Apple אינה אחראית לבדיקה, ייצוג, יישוב או ביטול של כל תביעת צד שלישי על כך שהאפליקציה או החזקתך ושימושך באפליקציה מפרות את זכויות הקניין הרוחני של אותו צד שלישי. הנך מאשר ומתחיב כי אינך נמצא במדינה המוגדרת על-ידי ממשל ארה"ב כמדינה "תומכת טרור", וכי אינך רשום בכל רשימה שהיא של גורמים אסורים או מוגבלים שהוציאה ממשלת ארה"ב. Apple ושותפיה מהווים מוטבי צד שלישי לתנאים אלה. לאחר הסכמתך לתנאים אלה, תהיה ל-Apple הזכות (וזכות זו תיחשב כמאושרת על-ידה) לאכוף את התנאים האלה מולך כמוטב צד שלישי. תוכל להשתמש באפליקציה אך ורק כפי שמותר בתנאי השימוש המפורטים בתנאי השירות של חנות האפליקציות של Apple.

14. החוק החל ופתרון סכסוכים

על תנאים אלה יחולו חוקי מדינת ניו-יורק והם יפורשו על-פי חוקים אלה, ללא התחשבות בכללים או עקרונות של סתירה בין חוקים וללא החלת הכללים או העקרונות הללו. הצדדים לתנאים אלה מסכימים ללא עוררין על כך שכל סכסוך הקשור לתנאים אלה יידון בתחום השיפוט ובתוך בתי המשפט הארציים או הפדרליים הנמצאים במחוז ניו-יורק, ניו-יורק. הנך מוותר על זכותך למשפט בפני חבר מושבעים, אלא אם כן החוק החל אוסר זאת.

15. פרטים ליצירת קשר לשאילתות אודות האפליקציה

יש להפנות את כל השאלות, התלונות והטענות בנוגע לאפליקציה לעיריית ניו-יורק, באמצעות האתר שכתובתוsecure.nyc, או באמצעות פנייה לשירות 311 של עיריית ניו-יורק.

16. תנאים כלליים

אם קיימת סתירה בין הגרסה של תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות בשפה האנגלית לבין תרגום של אחד מהנ"ל לשפה אחרת, הנוסח האנגלי הוא המכריע. אי-אכיפת זכות או סעיף כלשהם של תנאים אלה על-ידינו לא תיחשב ויתור על אותה הזכות או על אותו הסעיף. אם סעיף כלשהו של תנאים אלה ייחשב פג תוקף או בלתי ניתן לאכיפה, שאר הסעיפים של התנאים יישארו שרירים ותקפים. אינך רשאי להמחות, להאציל או להעביר את התנאים האלה או את הזכויות או ההתחייבויות שלך במסגרת תנאים אלה ללא הסכמה מראש ובכתב, וכל ניסיון לעשות זאת יהיה בטל ומבוטל. אנו יכולים להמחות את התנאים האלה ללא הסכמתך. מעבר למה שמפורט בסעיף 14, אין לתנאים אלה מוטבי צד שלישי. הנך מסכים לציית באופן מלא לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים בנושא ייצוא של ארצות הברית ושל סמכויות השיפוט הרלוונטיות האחרות, במטרה למנוע: (א) הורדה או ייצוא או ייצוא חוזר מסוג אחר של האפליקציה תוך הפרת החוקים והתקנות הרלוונטיים בנושא ייצוא , באופן ישיר או עקיף; או (ב) שימוש באפליקציה לכל מטרה שהיא אסורה על-פי אותם החוקים והתקנות, כולל, ללא הגבלה, הפצת נשק גרעיני, כימי או ביולוגי. תנאים אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין Zimperium בהקשר של האפליקציה, והם מחליפים כל הסכם והבנה קודמים בינך לבין Zimperium בנוגע לשימוש באפליקציה.

מדיניות הפרטיות

Zimperium, Inc. (“Zimperium”, “אנחנו", "שלנו", או "אותנו") מציגה את מדיניות הפרטיות הזו כדי ליידע אותך על המדיניות והנהלים שלנו בנוגע לאיסוף, שימוש וחשיפה של הנתונים שאנו מקבלים ממשתמשי האפליקציה NYC Secure (להלן: "אפליקציה").

אודות מדיניות פרטיות זו

מדיניות פרטיות זו חלה רק על הנתונים שמסופקים או נאספים באמצעות האפליקציה. לתשומת לבך, על מוצרים, פתרונות, אתרי אינטרנט ושירותים אחרים של Zimperium עשויים לחול מדיניות פרטיות ותנאים והתניות אחרים (להלן: "מוצרים ושירותים אחרים של Zimperium"), ואם אתה משתמש בכל מוצר או שירות אחר של Zimperium, עליך לעיין במדיניות הפרטיות הרלוונטית. בין המוצרים האחרים של Zimperium, ללא הגבלה, פתרונות התוכנה שלנו לניידים או פתרונות מבוססי ענן, כגון zIPS, zANTI ו-zCONSOLE. מדיניות פרטיות זו עשויה להתעדכן מפעם לפעם, בהסכמה כתובה מראש מעיריית ניו-יורק (להלן: "העירייה"). נוסף על כך, נודיע לך על כל עדכון על-ידי פרסום מדיניות הפרטיות החדשה באפליקציה. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות זו באופן קבוע כדי להתעדכן בשינויים. במדיניות פרטיות זו המונחים "שימוש" ו"עיבוד" נתונים כוללים ניתוח סטטיסטי או אחר של נתונים ושימוש או טיפול בנתונים בכל דרך שהיא, לרבות, ללא הגבלה, איסוף, אחסון, הערכה, שינוי, מחיקה, שימוש, שילוב, חשיפה והעברת נתונים בתוך הארגון שלנו או בין השותפים שלנו בתוך ארצות הברית.

איסוף נתונים ושימוש בנתונים

אנו לא אוספים ולא משתמשים במידע אישי כלשהו במסגרת שימושך באפליקציה זו (להלן: "מידע אישי"). המונח "מידע אישי" כולל מידע כלשהו שבאמצעותו ניתן לזהות אותך. בין הדוגמאות למידע אישי ניתן למנות את שמך, מספר הטלפון, כתובת האימייל שלך, כתובות למשלוח דואר בבית ובעבודה וכל מידע אחר המאפשר זיהוי אישי. אנו מאפשרים לצדדים שלישיים עצמאיים לסקור את הקוד שלנו, על מנת לאמת שאינו אוסף מידע אישי. נתונים מסוימים שאינם מאפשרים זיהוי אישי נדרשים כדי לספק את המאפיינים והתוכן של האפליקציה ולאפשר לך להשתמש באפליקציה (להלן ביחד: "השירות"). הנתונים היחידים שיוצאים ממכשירך הם נתונים שאינם מאפשרים זיהוי אישי הנדרשים כדי לספק לך את השירות, והם מוגבלים לסוג מערכת ההפעלה במכשירך (iOS או אנדרואיד), מספר זיהוי ייחודי שנוצר עבור מכשירך וגם הגרסה של רכיבי האפליקציה (להלן: "מידע שאינו מאפשר זיהוי אישי"). מידע שאינו מאפשר זיהוי אישי אינו כולל שום מידע אישי. Location Permission (הרשאת מיקום) — למשתמשי Android בלבד

 • חברת Google דורשת עכשיו הרשאות מיקום בגרסאות מסוימות של Android כדי לאפשר לנו להגן על המכשיר שלך כנגד מתקפות רשת מתוחכמות המבוססות על Wi-Fi. ללא הרשאות מיקום, לא תוכל האפליקציה לגלות רשתות Wi-Fi לא מאובטחות וסיכוני נקודות גישה עוינות ב-Android 9 ו-10.
 • למרות שהרשאת המיקום נדרשת על מנת לגלות סיכוני רשת מסוימים ב-Android 9 ו-10,NYC Secure לעולם לא בוחנת, אוספת או מאחסנת את נתוני המיקום שלך

שיתוף וחשיפת מידע

לא נשכיר ולא נמכור את הפרטים שלך, ולא נחליף או נסחר בנתונים מסוג זה מול גורמים שלישיים.

• ספקי השירות

ייתכן שנעסיק גורמי צד שלישי מהימנים, חברות ואנשים (להלן: "ספקי שירותים") כדי לתמוך בשירות שלנו, לספק את השירות בשמנו או לעזור לנו לנתח את השימוש באפליקציה ובשירות. לספקי השירותים יש גישה רק לנתונים שאינם מאפשרים זיהוי אישי. הנתונים ישמשו אך ורק כדי לבצע את המטלות הללו בשמנו, וספקי השירותים מחויבים שלא לחשוף אותם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. מאחר שאנו לא משתמשים ולא אוספים מידע אישי כלשהו כדי לספק את השירות, אנו לא משתפים מידע מסוג זה. אנו לא נחשוף מידע שאינו מאפשר זיהוי אישי לרשויות אכיפת החוק או לגורמים פרטיים, אלא אם כן נידרש לכך על-פי החוק או על-פי צו בית משפט.

אבטחה

אמנם אנו משתמשים באמצעים סבירים מבחינה מסחרית להגנה על המידע המוגבל שאינו מאפשר זיהוי אישי שאותו אנו אוספים ממך, אך איננו יכולים לערוב לאבטחה מוחלטת של המידע.

שקיפות

אנו נחשוף כל הפרה של האבטחה, הסודיות או השלמות של נתוניך כפי שנדרש על-פי חוקי מדינת ניו-יורק.

המדיניות שלנו כלפי ילדים

איננו אוספים באמצעות האפליקציה שום מידע אישי מאף אחד, לרבות ילדים מתחת לגיל 13; עם זאת, אם הורה או אפוטרופוס מאמין שילד שלו מסר לנו מידע אישי ללא הסכמתו כהורה, עליו לפנות אלינו בכתובת info@zimperium.com. אם ייוודע לנו שילד מתחת לגיל 13 מסר לנו מידע אישי, אנו נמחק את המידע הזה מהרשומות שלנו.

פרטים ליצירת קשר

יש להפנות את כל השאלות לעיריית ניו-יורק, בכתובת https://secure.nyc.

גרסת ההסכם: 30 באוגוסט 2018